Ali, prijatelju moj, nastupiće trenutak, kada će Božija pravednost obremenjena našim gresima biti prinudjena da nadmaši Božije milosrdje, i kada će se morati odgovarati za sve – i za popuštanje strastima, i za “igru sa Božijom voljom”. Prema tom pitanju se treba odnositi veoma ozbiljno. To je u suštini pitanje života i spasenja. Čiju volju – Spasitelja ili kušača – biramo u svakom trenutku našeg života? Ovde treba biti i razuman, i trezven i pošten. Ne treba se “igrati sa poznanjem Božije volje” trčeći od sveštenika do sveštenika po savete dotle dok ne čuješ od nekoga tu “volju Božiju” koja tebi odgovara, jer se na taj način očigledno opravdava sopstvena samovolja, i tada nema mesta spasonosnom pokajanju. Bolje je pošteno reći: “Oprosti Gospode! Naravno, Tvoja volja je sveta i visoka, ali ja po svojoj nemoći ne mogu da je ostvarim. Pomiluj me grešnog! Daruj mi oproštaj za moje slabosti i daruj mi put na kome ne bih poginuo, već mogao doći k Tebi!”
LINK TEKSTA-Tekst čitala Radmila Maksimović

Preuzmite

 

ANDROID APLIKACIJA

KLIKNITE I POGLEDAJTE REJTING RADIO BLAGOVESTI

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp