Treperi moje telo i duša u ovom trenu, jer «slušaću šta će mi reći Gospod Bog» (Ps. 84, 9), Koji me poziva na svešteničko služenje. Zbunjena je moja duša u ovim trenucima. Nemoć duševna i telesna steže moje srce. Biti sveštenik svoga srca i prinositi kao žrtvu Hristu pomisli i osećanja, osvećena Svetim Duhom – je visina ka kojoj treba da budu upereni moji pogledi. Ali ja sam ništ i ubog. Medjutim šta čujem sada: «Niste vi Mene izabrali, već sam Ja vas iazbaro i postavio vas, da biste išli i donosili plod» (Jn. 15, 16).

LINK TEKSTA- Tekst čitala Vladislava Vasic-Thiel

Preuzmite

 

ANDROID APLIKACIJA

KLIKNITE I POGLEDAJTE REJTING RADIO BLAGOVESTI

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp